Impresszum

 • A Honlap üzemeltetője

  A www.popcam.hu üzemeltetője Lakoczky Nóra e.v. (székhely: 1023 Budapest, Apostol utca 6. 2 em. 1 ajtó, adószám: 56153022-1-41, email: hello@popcam.hu)

 • Szerzői jog

  A Honlapon megjelenített védjegyek, logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a Honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Lajstromozott védjegy, valamint szerzői jogi védelem alatt álló mű jogellenes felhasználása jogi eljárást vonhat maga után.

 • Felelősség

  Az Üzemeltető a Honlap használatából, illetve annak bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamra bekövetkező elérhetetlenné válásából esetlegesen eredő kárért, veszteségért vagy költségért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, arra jogosulatlan személy által végzett, illetve késedelmes információátadás, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba következtében az adatokban végbemenő változásért sem. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére. Az Üzemeltető nem vállal továbbá felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak. Amennyiben az Ismert Személy az általa készített videót az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja, azzal Ismert Személy elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy az Üzemeltető azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzé teheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Ismert Személy ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott mű, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez az Üzemeltető ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az Üzemeltetőt.

 • Tárhely, üzemeltetés, fejlesztés

  Email
  hello@skape.io
  URL
  https://skape.io/
  Cím
  1092 Budapest, Erkel u. 13/A
  powered by